Ubezpieczenie w góry

Polisa ubezpieczeniowa na wyjazd w góry

Sezon na wyjazdy w góry w celach turystycznych i krajoznawczych trwa przez cały rok. Nie można jednak zapomnieć o tym, jak ważne jest wykupienie ubezpieczenia w góry ze strony bezpiecznypowrot.pl.

Co powinna zawierać polisa ubezpieczenia w góry?

Niezależnie od tego, czy kierunkiem podróży jest Polska, czy zagranica, warto pamiętać o kilku ważnych składowych ubezpieczenia. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że w przypadku wojaży krajowych jest to koszt kilku złotych dziennie. W przypadku zagranicznych – może być on nieco wyższy, ale nie aż w takim stopniu, żeby nie zdecydować się na zawarcie polisy. Odpowiednio dobrane wysokości sum ubezpieczenia pozwolą wypłacić odszkodowanie za:

  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Mowa tutaj o złamaniu nogi, ręki, czy łokcia,
  • poniesione koszty finansowe w obrębie tzw. kosztów leczenia. Ubezpieczyciel pokryje określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia procent kosztów, które ubezpieczony poszkodowany przeznaczy na zakup specjalistycznego sprzętu, jak orteza, bandaże, środki opatrunkowe. Z tej składowej opłacane są także zabiegi prywatnej rehabilitacji.
  • szkody nieumyślnie wyrządzone osobom i przedmiotom obcym. Obowiązkowym w tym zakresie jest dokupienie składowej OC w życiu prywatnym. Zjazd w kogoś lub coś wcale nie jest tak rzadki, jak mogłoby się wydawać. Z tego ubezpieczenia wypłacane są roszczenia osób trzecich zarówno jeśli chodzi o ich uszczerbek na zdrowiu, jak i ewentualna renta i rehabilitacje.

Czy ubezpieczenie w góry jest obowiązkowe?

Choć ubezpieczenie w góry jest dobrowolne to polisę warto zawrzeć na czas całego wyjazdu. Można to zrobić online lub u agenta prowadzącego stacjonarne biuro w okolicy. Warto przed podpisaniem uwagi dokładnie dopytać o zakres ubezpieczenia oraz doczytać, jakie zdarzenia są wyłączone. W większości Towarzstw Ubezpieczeniowych ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, które mają miejsce pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

Warto nadmienić, że ubezpieczenie NNW działa w taki sposób, że w przypadku uszczerbku na zdrowiu poszkodowany dostanie wypłatę odszkodowania z każdej z zawartych polis na dzień powstania szkody. Dzieci miewają ubezpieczenie szkolne, a dorośli ubezpieczają się w pracy zawodowej. Nie zaszkodzi jednak dokupić dodatkowej polisy na czas trwania wypoczynku w górach.

Ubezpieczenie w góry – wyjazd za granicę

W Polsce nie ma większego problemu z dostaniem się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala, a wizyta ta zazwyczaj nie wiąże się z żadnymi kosztami. Zgoła odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku wyjazdu zagranicznego.

Ubezpieczenie w góry i doznany uszczerbek należy wówczas leczyć w zagranicznej placówce. W przypadku posiadanej polisy poszkodowany kontaktuję się wówczas z dedykowaną infolinią, której przedstawiciel wskazuje placówkę, do której powinien się udać. Wówczas to ubezpieczyciel pokrywa koszty badań ambulatoryjnych, pobytu w szpitalu itd. do wysokości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie górskie – himalaiści i alpiniści

Towarzystwa Ubezpieczeniowe, wychodząc naprzeciw różnym formom wyjazdów w góry, przygotowały także rozwiązanie skierowane do himalaistów, czy alpinistów. Polisa ta posiada odpowiednio szeroki zakres ubezpieczenia, włącznie z poszukiwaniem ubezpieczonego oraz wysokie sumy, które są adekwatne do podejmowanej aktywności. Warto pamiętać jednak o tym, żeby o taką umowę zatroszczyć się znacznie wcześniej, ponieważ mogą wyniknąć nieprzewidziane okoliczności i sam proces zawarcia polisy może wydłużyć się w czasie.

Bez względu na to czy będzie to wyjazd rodzinny, rekreacyjny, czy wyczynowy należy pamiętać o dobrze dobranej polisie na ubezpieczenie w góry.